Privacy

In het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) zetten we hieronder uiteen, wat wij doen met betrekking tot uw persoonsgegevens.

Wij gaan zorgvuldig om met uw gegevens. Wij hebben passende maatregelen genomen om de beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen. Wij bewaren alleen die gegevens die wij noodzakelijk achten om onze klanten goed tot dienst te kunnen zijn. 

Inschrijfformulieren

1 Indien u een invulformulier invult via de verschillende websites die onder 402 vallen slaan wij uw naam en emailadres op gekoppeld aan het event waarvoor uw mailt. Dit doen wij om de correspondentie met u zichtbaar te maken voor collega’s en u verder op de hoogte te houden van het event, waarvoor u bent ingeschreven. 

Inkomende mail

U stuurt een mail naar ons. De meeste mails zijn gericht op een event. In ons systeem slaan wij dan uw naam en emailadres op gekoppeld aan het event waarvoor uw mailt. Dit doen wij om de correspondentie met u zichtbaar te maken voor collega’s en u verder op de hoogte te houden van het event. 

Ticketshop

U bestelt een ticket via de ticketshop op de diverse eventpaginas. Wij vragen u uw naw gegevens met telefoonnummer in te vullen. Dit doen wij om aan onze verplichtingen te kunnen voldoen en uw bestelling af te handelen. Tevens gebruiken wij uw email adres op u op de hoogte te houden van het desbetreffende event en overige events die wellicht aansluiten bij uw interesse, indien u heeft gekozen voor de opt-in. 

Nieuwsbrieven

Indien u zich heeft aangemeld voor een van onze nieuwsbrieven, dan blijft u deze ontvangen, tenzij u zich afmeldt voor onze nieuwsbrieven. Wij zullen uw gegevens niet ter beschikking stellen en/of delen met derden, tenzij wij daar wettelijk toe worden verplicht. Verwerking van je persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
Servers en apparaten van onze medewerkers zijn uitgerust met actuele beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
 

U kunt uw persoonsgegevens inzien/wijzigen via deze link tevens kunt u uw gegevens exporteren. Indien u een aanvraag wilt doen om vergeten te worden klik dan hier.

FOLLOW US: